Osteopatia

Osteopaatti on Valviran hyväksymä, rekisteröity terveydenhuollon ammattilainen.

Osteopaattinen hoito perustuu ihmiskehon anatomian ja fysiologian tarkkaan tuntemiseen sekä kehon kliinisen testauksen hallitsemiseen. Tarkalla testauksella osteopaatti löytää vaivan aiheuttajan ja varmistaa hoidon turvallisuuden.

Olen valmistunut osteopaatiksi Ortopedisen osteopatian koulutuskeskuksesta vuonna 2015 Lisätietoja osteopaatin koulutuksesta saat osoitteesta www.ookk.fi

Yleisimpiä vaivoja, joihin osteopaatin hoito auttaa


Osteopaatti osaa auttaa sinua koko kehon tuki-ja liikuntaelimistön vaivoissa päästä varpaisiin sekä purentalihasten ja leukanivelen ongelmissa.

Selkävaivat

- Niskan ja hartian särky ja kipu

Niskan ja hartian kiputila eli tension neck on yleisin osteopaatin vastaanotolle tulon syy. Taustalla on lähes poikkeuksetta liiasta paikallaanolosta ärtyneet lihakset. Huonosti voiva lihas ei kestä rasitusta eikä palaudu rasituksesta kunnolla. Lihaksen kuntoa ja palautumiskykyä parantaa nousujohteinen rasitus - ja heikentää liika paikoillaan olo. Lihaksen aineenvaihdunta ei toimi staattisessa kuormituksessa kunnolla, ja se tulee siitä kipeäksi, jos sitä jatkaa liian pitkään.

- Äkillinen selkäkipu eli lumbago eli noidannuoli

Lumbago on tyypillisin lannerangan ja SI-nivelen alueella. Kipu on laadultaan usein terävää kuin puukon isku ja alkaa yht'äkkiä esim. varomattoman liikkeen jälkeen.

- Päänsärky

Pää voi särkeä takaraivoista, jolloin syynä on yleensä kallonpohjan lihasten ärtyminen.

Ohimolla ja kasvoissa tuntuva särky ja kipu eli migreenityyppinen kipu on usein myös lihasperäistä. Kallonpohjan, niskan, kaulan tai purentalihasten triggerit voivat myös aiheuttaa voimakasta ja pitkään kestävää migreenityyppistä päänsärkyä.

- SI-nivelen ongelmat

SI-nivelen oireilee ristiluun seudussa eli lantion ja selän välissä. Tuntemus ei ole usein kipua vaan enemmän paineen tunnetta alueella tai tylppää kipua.

- Lannerangan alueen vaivat

Presakraalivälin eli alimman nikaman ja ristiluun välisen nivelalueen vaivat ovat tyypillisimpiä lannerangan alueen vaivoista. Oireilu on SI-nivelen oireilun kaltaista. Akuutissa vaiheessa sivutaivutus on usein rajoittunut kivun takia. Akuutin vaiheen jälkeen kipu hellittää, mutta sivutaivutus jää usein rajoittuneeksi, ja lantion alueen toiminta häiriintyy.

Muissa lannerangan nivelten ongelmissa eteentaivutus on rajoittunut enemmän kuin sivutaivutus.

Alueella on myös paljon lihasvaivoja ja triggereitä, jotka liittyvät lonkan toiminnan häiriintymiseen.

- Rintarangan alueen vaivat

Tyypillisin rintarangan alueen ongelma on lapojen välin kiputila, joka voi olla nivelperäistä, joka on usein terävähköä tai lihasperäistä, joka on tylpempää tai useimmiten sekoitus näistä.

- Kaularangan alueen vaivat

Tyypillisimmin oireena on, että pää ei käänny eli kaularanka ei liiku kunnolla. Liikerajoitus voi olla kivun kanssa tai ilman. Myös samanaikainen päänsärky on tavallista. Lihasvaivat ovat tyypillisin oireen aiheuttaja, mutta paljon nivelten toimintahäiriöitäkin esiintyy.

- Huimaus

Niskan ja etenkin kallonpohjan lihasten kireys voi aiheuttaa huimauksen tunteen, mutta ei tasapainon menetykseen johtavaa huimausta.

Hyvänlaatuinen asentohuimaus on seurausta korvan kaarikäytävien toimintahäiriöstä, jossa kaarikäytävien nestekierto on häiriintynyt. Huimaus tulee tyypillisesti voimakkaana makuulta noustessa aamulla. Tasapainon menetys kuuluu normaaliin oirekuvaan.

Yläraajan ongelmat

- Jäätynyt olkapää

Kivuliaimman tulehdusvaiheen jälkeen jäätynyt olkapää ei eroa liikerajoittuneen olkapään hoidosta.

- Liikerajoitus olkanivelessä ja olkapään seudun kiputilat

Kivuliaassa olkanivelessä on lähes poikkeuksetta liikerajoitus, joka johtuu olkanivelen yksipuolisesta kuormittamisesta istumatyössä. Tilanne on siis sama kuin niskan ja hartianseudun säryssä ja kiputilassa, liiasta paikallaan olosta ärtyneet lihakset ovat kipeinä, ja lisäksi ne ovat vielä usein lyhentyneet eli aiheuttavat liikerajoituksen olkaniveleen.

- Yläraajan säteilykipu ja puutuminen

Käsi voi puutua kahdesta eri syystä; joko siinä ei kierrä veri kunnolla tai hermo on joutunut puristuksiin. Ongelman taustalla on usein rakenteellisesti ahdas yläaukeama solisluun alla. Ongelma on oikeasti enemmän rangan asennosta ja kaulan lihaskireyksistä johtuva kuin yläraajaperäinen.

Toinen vaihtoehto on kyynärvarren lihasaitio-ongelmat, jossa liiallisesti kohonnut lihastonus puristaa hermoa tai verisuonta aieuttaen etenkin sormien puutumisen.

Yläraajan säteilykipu johtuu useimmiten olkapään lihasten triggerpisteistä. Toinen harvinaisempi vaihtoehto on kaularangan hermojuuren pinnetila, jonka aiheuttajana on usein kaularangan degeneraatio tai välilevyn pullistuma. Erotuksena on, että triggerkipu kuten muutkin lihaskivut, on todella harvoin jatkuvaa. Hermopinteen aiheuttama kipu puolestaan on jatkuvaa ja hellittää vasta, kun hermo ei ole enää pinteessä.

- Tenniskyynärpää, golfkyynärpää ja hiirikäsi eli kyynärvarren lihasongelmat

Yksipuolinen käsien käyttö altistaa rasitusvammoille viimeistään siinä vaiheessa, kun aletaan tehdä jotain tavanomaista raskaampaa esim. remonttia tai puutarhahommia. Huonosti voiva lihas ei kestä rasitusta tai palaudu siitä kunnolla.

Alaraajan ongelmat

-Lonkan ja lantion alueen ongelmat

Alaselkävaivat ja lonkan ja lantion alueen ongelmat ovat oikeasti yksi ja sama ongelma, koska kehon isoissa liikkeissä ne liikkuvat yhdessä, ja toisen huono liikkuvuus aiheuttaa huonoa liikkuvuutta myös toisessa. Samoin on myös kivun kanssa.

Alaselkävaivojen taustalla on lähes poikkeuksetta kaksi lihasryhmää, jotka aiheuttavat ongelmia liian yksipuolisen kuormittamisen takia. Pahin ongelmien aiheuttaja on lonkankoukistajalihasryhmä, joka lyhentyy istuessa, minkä seurauksena lantio on kääntyneenä eteen päin ja lanneranka notkoon. Tämän seurauksena takareidet ja pakaran lihakset ovat seistessä kiristyneinä.

Toinen ongelmia aiheuttava lihasryhmä on lanneselän syvät lihakset. Näiden lihasten tehtävä on pitää ryhtiä yllä, mutta nekin ärsyyntyvät kuten kaikki muutkin lihakset liian pitkästä saman asennon ylläpidosta, eivätkä enää tämän jälkeen toimi kunnolla.

Lonkan ja lantion alueen ongelmana on siis pääsääntöisesti huono lonkkanivelen liikkuvuus.

- Polven kivut

Polvinivel kipeytyy tyypillisesti ylirasituksesta eli sitä on kuormitettu liikaa liian nopeasti lihaskuntoon nähden. Tällöin kipu tulee useimmiten patellajänteeseen tai sen kiinnityskohtiin, mitä kutsutaan hyppääjän polveksi.

Toinen vaihtoehto on polven ulkolaidan kipu eli juoksijan polvi, mikä taas johtuu liian yksipuolisesta ja toistuvasta rasituksesta.

- Penikka tauti eli säären lihasaitio-ongelmat

Yht'äkkinen kuormituksen lisääminen tai liian yksipuolinen kuormitus saa aikaa ylirasitustilan, jossa lihasten palautumiskyky on ylittynyt.

- Akillesjänteen kipu ja tulehdus

Akillesjänteen tulehduksen ja kivun taustalla on useimmiten lyhentyneet pohjelihakset sekä liian nopeasti lisätty kuormitus.

- Plantaarifaskiitti, jalkapohjan kalvon tulehdus ja kiputila

Taustalla on usein madaltunut jalkaholvi, joka aiheuttaa jalkapohjan kalvon kuormituksen siirtymisen lähes kokonaan kiinnityskohtaansa kantapään etupuolelle jalkapohjaan.

Leukanivel ja purentalihakset

- Päänsäryt

Purentalihasten ongelmat aiheuttavat ison osan päänsäryistä ja ilmenevät usein yhdessä kallonpohjan ongelmien kanssa. Yhteinen nimittäjä on usein liiallinen stressi. Huono asia on se, että stressitilan mentyä ohi, lihasten ongelma jää usein päälle.

- Bruksismi eli hampaiden narskuttelu tai yhteen pureminen nukkuessa

Bruksismin aiheuttajana on usein leukanivelen toiminnan häiriö tai purentalihasten triggerpisteet sekä liiallinen stressi.

Mitä osteopaatin vastaanotolla tapahtuu?

Vastaanottokäynti alkaa haastattelulla, jolla pyrin selvittämään, mikä on vaivasi aiheuttanut sekä, onko Sinulle turvallista tehdä osteopaattista hoitoa. Sitten testaan vaivasi laajuuden ja suunnittelen, millä hoitotekniikoilla vaivaasi kannattaa lähestyä. Tarvittaessa ohjaan Sinut lääkärin vastaanotolle.

Antamieni hoitojen tehokkuus perustuu siihen, että osaan kohdistaa hoidon oikeaan paikkaan ja oikealla tavalla. Käytän hoidossani erilaisia tekniikoita, joita yhdistelemällä asiakkaan tarpeiden mukaan saavutan parhaan hoitotuloksen.

Työkalupakistani löytyy:

- Hieronnasta tuttuja pehmytkudostekniikoita, lihaksen ylimääräinen jännitystila aiheuttaa ison osan tuki- ja liikuntaelimistön vaivoista.

- Mobilisaatiotekniikoita eli passiivisia venytystekniikoita, huono liikkuvuus voi aiheuttaa tai pitää yllä vaivaasi.

- MET (muscle energy therapy) eli jännitys, rentoutus, venytys -harjoitteita.

- Manipulaatiotekniikoita eli liikkeen vapauttamista kohdistetulla nopealla pienienergisellä liikkeellä.

- Triggerpistekäsittelyä, iso osa lihasten ongelmista, johtuu ylirassittuneesta lihaskudoksen osasta, jota kutsutaan triggerpisteeksi.

- Faskiakäsittelyä, lihaskalvojen toimintahäiriöt voivat johtaa nivelten liikerajoitukseen, kun kudokset eivät liu'u toisiaan vasten kunnolla.

- Dry Needling neulahoitoa, jossa akupunktioneulalla vapautetaan triggerpisteen aiheuttama lihaksen jännitystila.

- Hoitoa tukevaa kinesioteippausta, jolla on tarkoitus keventää ylirasittuneen lihaskudoksen kuormitusta tai ohjata liikerataa toimimaan kehossasi oikein.

- Hoitoa tukevia harjoitteita apuvälineillä tai kehonpainoharjoitteluna. Lihaksen huono kunto tai lihasepätasapaino voiman tai liikkuvuuden osalta voi pitää yllä ongelmaasi.

Antamani hoidon tarkoitus on parantaa kehosi toimintakykyä eli käyttömukavuutta, että voit pitää yllä aktiivista elämäntapaasi.